Gå till sidans innehåll

Identifiering och bedömning av smärta hos nyfödda

Nyfödda har begränsad förmåga att uttrycka smärta och smärtbedömningen baseras på personalens förmåga att upptäcka smärta. Föräldrarna kan också delta i smärtbedömningen.

Nyfödda barn kan uttrycka smärta på många olika sätt. Ju bättre man känner till det nyfödda barnets individuella sätt att uttrycka smärta, desto bättre kan man lindra den.

Smärtan kan visa sig i barnets beteende, till exempel genom gråt, förändringar i kroppsrörelser och ansiktsuttryck samt som allmän rastlöshet, ofta med avbrott i sömnen. Smärta hos ett barn kan också visa sig i form av fysiologiska förändringar i kroppens funktion, t.ex. förändringar i hjärtfrekvens, andning och syresättning. Om barnet är mycket sjukt eller föds för tidigt kan hen sakna resurser för att uttrycka smärta på vanligt sätt.

För att underlätta bedömningen av smärta hos spädbarn har man utvecklat en rad olika smärtindikatorer som kan användas för att bedöma smärta hos nyfödda och prematurer som vårdas på sjukhus. Smärtindikatorn används för att mångsidigt bedöma förändringar i barnets beteende och fysiologiska faktorer. Användningen av en smärtindikator förenhetligar smärtbedömningen och ger tillförlitlig information om hur smärtbehandlingen lyckas. Bedömningen av smärtan och lindringen av den är på vårdpersonalens ansvar, men föräldrarna kan tillsammans med sjukskötaren delta i bedömningen av det nyfödda barnets smärta.

Uppdaterad 2.2.2023