Gå till sidans innehåll

Om behandling av smärta hos nyfödda

Anvisningarna i det här avsnittet kan användas i intensivvården, men är de också tillämpliga på andra vårdavdelningar för barn, t.ex. Förlossnings- och samvårdsavdelningar samt vårdavdelningar för barn där nyfödda vårdas.

Det är viktigt att känna igen och behandla smärta hos det nyfödda barnet, eftersom smärta kan orsaka känslighet för smärtupplevelser i ett senare utvecklingsstadium. Smärtindikatorer har utvecklats för att identifiera smärta och underlätta beslutsfattandet om smärtbehandling. Smärta hos nyfödda kan behandlas med eller utan medicinering. Föräldrarna har möjlighet att delta i smärtlindringen av sitt barn med hjälp av icke-medicinska metoder.

Anvisningarna i det här avsnittet är allmänna anvisningar och är inte avsedda att ersätta handledning från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Föräldrar instrueras att alltid i första hand att följa anvisningar från yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården och att vid behov be om ytterligare information om hur de ska tillämpa anvisningarna på sitt barn.

Uppdaterad 2.2.2023