Gå till sidans innehåll

Tillväxthormonbrist

Brist på tillväxthormon kan vara en oberoende hypofyshormonbrist eller en del av en hypofysinsufficiens som blivit allt vanligare. Vissa medfödda syndrom kännetecknas av brist på tillväxthormon.

Brist på tillväxthormon kan också uppstå till följd av cancerbehandlingar eller hypofysoperationer. Vissa barn som föds för tidigt har en abnormitet i utsöndringen eller verkan av tillväxthormon.

Vanligtvis förekommer inga symtom på brist på tillväxthormon förutom kortväxthet. Vid fullständig brist på tillväxthormon kan symtomen vara trötthet och låga blodsockernivåer. Barn med partiell brist kan ha en allmän energilöshet och aptitlöshet.

Diagnosen tillväxthormonbrist ställs efter att man uteslutit typiska tillväxt- och andra sjukdomar genom funktionstester på polikliniken. IGF-1-halten i blodet är en indikator på tillväxthormonutsöndringen, men på grund av den osäkerhet som är förknippad med fastställandet av den är nivån endast en indikation på brist på tillväxthormon.

Brist på tillväxthormon behandlas med ett syntetiskt tillväxthormonpreparat som injiceras under huden. Behandlingen fortsätter tills barnet har uppnått vuxenlängd. Vanligtvis fortsätter behandlingen inte i vuxen ålder, såvida det inte finns en fullständig brist på tillväxthormon.

Brist på tillväxthormon behandlas med ett syntetiskt tillväxthormonpreparat som injiceras under huden. Behandlingen fortsätter tills barnet har uppnått vuxenlängd. Vanligtvis fortsätter behandlingen inte i vuxen ålder, såvida det inte finns en fullständig brist på tillväxthormon.

Tillväxthormon är ett läkemedel som berättigar till specialersättning från FPA vid brist på tillväxthormon. Tillväxthormon berättigar till grundersättning vid vissa syndrom, hos mycket småvuxna barn och för tidigt födda barn som inte uppvisar brist på tillväxthormon i funktionstester.

Uppdaterad 31.1.2023