Gå till sidans innehåll

Symtom på diabetes hos barn och unga

Symtom på diabetes kan uppstå plötsligt hos barn och unga. Om symtomen inte uppmärksammas kan de leda till livsfarlig ketoacidos, alltså syraförgiftning.

Typiska symtom på diabetes är

 • ökad törst

 • ökat urineringsbehov

 • trötthet

 • dålig aptit

 • viktminskning

 • att sängvätningen eventuellt börjar på nytt.

Symtomen kan uppträda under en infektion, då barnet eller den unga kan vara exceptionellt trött. Om man misstänker att ett barn eller en ung person har diabetes ska barnet utan dröjsmål hänvisas till barnjouren för bedömning.

Även om den autoimmunprocess som leder till insjuknandet är lång, kan diabetes även uppstå snabbt, till exempel inom några dagar. Om symtomen inte beaktas i tillräckligt god tid utvecklas ketoacidos hos barnet eller den unga på grund av insulinbrist.

Symtom på ketoacidos är

 • buksmärta

 • illamående

 • huvudvärk

 • tät andning

 • slutligen sänkt medvetandegrad

Ketoacidos är livshotande och kräver omedelbar behandling.

Uppdaterad 15.2.2023