Gå till sidans innehåll

Knäskålen ur led

Att knäskålen går ur led är den vanligaste typen av knäskada hos barn som växer. En akut urledvridning av knäskålen kan orsaka ett plötsligt tillstånd av blodknä som kräver behandling. Vissa människor har problem med att knäskålen upprepade gånger går ur led.

En urledvridning av knäskålen illustrerad med en knämodell.

Knäskålen går ur led när knäskålen flyttar sig ur sitt läge. Att knäskålen går ur led kan orsakas av en plötslig vridskada på knät i ett böjt läge. Majoriteten av de barn som får knäskålen ur led i tonåren har strukturella avvikelser som gör att de är utsatta för urledvridning. I detta fall kan urledvridning uppstå även utan ett betydande yttre trauma.

Vid den första urledvridningen av knäskålen uppstår ofta blodknä, dvs. knäleden fylls med blod. De främsta symtomen är svullnad, smärta och ömhet i knät. Det kan vara svårt att gå och det går kanske inte att stiga med foten. En känsla av att knäskålen ger efter är också ett vanligt symtom. Blodknä och svullnad förekommer inte nödvändigtvis om barnet har en betydande strukturell benägenhet för urledvridning av knäskålen eller om urledvridningen är återkommande.

Läkaren fastställer skadans mekanism och bedömer om det finns en strukturell avvikelse i knät som exponerar knäskålen för urledvridning. Efter att knäskålen gått ur led görs en röntgenundersökning av knät för att utesluta frakturer och för att kontrollera om knäskålen är avvikande placerad eller om den nedre delen av lårbenet har en avvikande form. Vid behov görs en magnetundersökning av knät och en röntgenundersökning av de nedre extremiteterna för ytterligare utredning.

Knäskena
Knäskena med gångjärn, dvs. ortos.

Vid en akut urledvridning av knäskålen är det viktigt att sätta knäskålen på plats. Ofta återgår knäskålen till sitt ursprungliga läge av sig själv, men om så inte är fallet kan man återställa den till dess ursprungliga läge genom att räta ut knät och vid behov trycka knäskålen försiktigt inåt. Som första hjälpen bör du lägga en kylförpackning på knät och lyfta benet i upphöjt läge för att lindra svullnad och smärta. Träning av lårmuskeln påbörjas så snart som möjligt när smärtan tillåter det, för att stödja knät och förhindra att urledvridningen upprepas.

Att knäskålen gått ur led behandlas med rehabilitering om det inte finns några andra skador i samband med detta. Syftet med behandlingen är att återställa knäts normala funktion och stödja knäskålen. Det är viktigt att vara uthållig och motiverad att rehabilitera de muskler som stärker knät i behandlingen. Den första prioriteringen är att lära sig rörelseövningar som stärker benet, så att muskelstyrkan i benet stärks och knät blir så stabilt som möjligt. En fysioterapeut guidar dig genom lårmuskelövningarna. Knästöd kan inledningsvis användas som ett extra stöd, särskilt vid idrottsaktiviteter.

Om knäskålen går ur led upprepade gånger och symtomen är svåra trots aktiv rehabilitering av lårmusklerna kan man överväga kirurgisk behandling. Det finns flera ingreppsalternativ. De syftar till att stabilisera knäskålen genom sentransplantation eller påverka den mekaniska axeln i nedre extremiteten. Efter operationen är det viktigt att behandla svullnaden med kylbehandling och hålla benet i upphöjt läge. Läkaren ger anvisningar om när man kan stödja på benet och hur länge man måste avstå från att idrotta och fysioterapeuten ger information om rehabilitering av knät efter operationen. I vissa fall används en knäskena med gångjärn på knät efter operationen.

I liggande läge placeras benet i upphöjt läge över hjärtats höjd, till exempel med hjälp av kuddar. Ett upphögt läge minskar blödning och svullnad i operationsområdet. Dessutom upprätthåller aktivt böjande och sträckning av fotleden blodcirkulationen i de nedre extremiteterna.

Syftet med kylbehandling är att lindra smärta och minska svullnaden i skadeområdet. Använd t.ex. en ispåse, en påse med frysta grönsaker, en påse med kylande gel eller en snabbkylpåse på skadeområdet i högst 15–20 minuter åt gången, med en timmes mellanrum. För att förebygga förfrysning bör en torr trasa eller handduk placeras mellan huden och kylpaketet.

Uppdaterad 1.2.2023