Gå till sidans innehåll

Torticollis

Torticollis är ett tillstånd där huvudet vänds åt sidan och hakan tvingas mot armhålan. Lindrig torticollis läker ofta utan behandling, men torticollis som varar några dagar och är olycksrelaterad kräver medicinsk utvärdering och behandling.

Hos barn kan torticollis ha en halsryggradsrelaterad eller muskulär orsak. Medfödd torticollis diagnostiseras vanligtvis kort efter födseln. Den sneda halsmuskeln har då blivit tjockare och stramare. Dessutom kan avvikelser i halsryggraden (strukturavvikelser i kotorna kan leda till snedställning av huvudet) eller en ögonrelaterad orsak (t.ex. skelning) också vara orsaken till torticollis. Torticollis kan också orsakas av vridning/delvis dislokation av de övre halskotorna på grund av skada, reumatisk sjukdom, inflammatoriska förändringar (t.ex. abscess i struphuvudet), neurologisk sjukdom eller, i mycket sällsynta fall, en tumör.

En partiell dislokation av de övre kotorna i halsryggraden kan uppstå hos barn utan skada eller till följd av en lindrig skada. Oftast uppstår torticollis som ett sekundärt symtom av till exempel en infektion i de övre luftvägarna. Torticollis läker ofta av sig självt med smärtmedicinering och en mjuk krage (bilden) inom några dagar.

Symtom och fynd beror på orsaken till torticollis. Torticollis är ett synligt tillstånd. Barnets huvud är lutat mot en axel och armhåla och vrids i motsatt riktning. Nackens vrid- och böjrörelser är begränsade på ena sidan. Det finns också spänningar i nackmusklerna.

Vid medfödd muskulär torticollis håller barnet huvudet snett och på halsen finns ofta en mjuk, oöm knöl av ärrvävnad i den sneda halsmuskeln. Knölen försvinner med tiden, men vissa barn har fortfarande en tendens att luta huvudet och muskeln känns spänd. Medfödd torticollis orsakar sällan smärta. Torticollis som uppkommit senare är ofta mer symtomatisk och smärtsam.

Torticollis kan diagnostiseras utan bilddiagnostiska undersökningar. Bilddiagnostiska undersökningar (CT, MRT, ultraljud eller röntgen) utförs från fall till fall för att utesluta missbildningar eller skador på halsryggraden, skador på ledbanden, inflammatoriska förändringar eller tumörer. För att hitta orsaken till torticollis krävs ibland samarbete mellan flera olika yrkesgrupper.

Behandlingen av torticollis är inriktad på orsaken och planeras individuellt. Torticollis som inte orsakats av en skada är ofta godartad och läker vanligtvis av sig själv med några dagar av antiinflammatoriska läkemedel och begränsning av idrottsutövning. Om situationen inte har löst sig inom några dagar inleds sträckbehandling för att flytta de delvis förskjutna kotorna och minska muskelspänningen för att återställa halsryggradens normala rörelseomfång. Behandlingen fortsätter ofta med en individuell stödkrage i två veckor.

Symtomatisk torticollis eller torticollis till följd av en skada kräver omedelbar medicinsk bedömning. Långvarig eller torticollis som inte behandlats i sitt inledande skede kan kräva kapning av den sneda halsmuskeln eller, i sällsynta fall, kirurgisk behandling av halsryggraden och en längre behandling med krage eller halovest-behandling. Behandlingen av anatomiska avvikelser i halsryggraden planeras individuellt.

Fysioterapeuten instruerar föräldrarna i hur man försiktigt sträcker ut den nyföddas sneda hals och rätt rörelsemönster. En muskulär orsak till torticollis gynnas ofta av nackövningar som stimulerar barnet att vrida huvudet i motsatt riktning.

Uppdaterad 31.1.2023