Gå till sidans innehåll

Betydelsen av växelverkan för prematurbarnet

Omvårdnad, närhet, kärlek och glädje – det är vad babyn behöver från första början utöver en bra grundläggande skötsel.

Familjen lär sig att leva och växelverka med sin lilla prematur först på sjukhuset och sedan hemma. Vardagen i varje prematurfamilj utformar sig individuellt enligt familjemedlemmarnas och prematurbarnets behov och livssituation.

Tidig växelverkan omfattar all samvaro, upplevelser och aktiviteter mellan barn och förälder de första åren. När barnet i den tidiga växelverkan får erfarenheten av grundtrygghet och tillit, avspeglas det i senare relationer till andra och lägger grunden för utvecklingen av en bra självkänsla, självbild och empatiförmåga.

Prematurens förmåga att tåla yttre stimuli och växelverka utvecklas med åldern. Kännetecken på en bra tidig växelverkan är bland annat att föräldern är tillräckligt lyhörd för sitt barns signaler, tolkar dem rätt för det mesta och svarar konsekvent på dem. Barnet skapar sig uppfattningen: ”Jag är bra, mina behov är viktiga, jag är till glädje, världen är en god, trygg och intressant plats.” När föräldern sköter babyn förmedlar hen med sin blick, sin beröring och sin röst: ”Du är speciell, underbar och älskad.”

Uppdaterad 5.1.2023