Gå till sidans innehåll

Föräldern som stöd för barnet eller den unga vid undersökningar och ingrepp

En viktig roll för en förälder på sjukhuset är att trösta och vara närvarande under ingrepp.

På sjukhuset kan barnet genomgå en rad olika undersökningar eller ingrepp, t.ex. blodtrycksmätning, blodprov, röntgen- eller magnetundersökning, venkanylering, operationer och så vidare. Föräldrarna kan genom sina ord och sitt beteende skicka ett budskap till barnet om att de klarar av situationen tillsammans.

Undersökningar och ingrepp kan vara spännande och även skrämmande för ett barn. Sjukhuspersonalen berättar vad som händer vid varje tidpunkt. Både barnet och föräldrarna kan alltid ställa frågor om något är oklart eller otydligt. Det är viktigt att barnet förstår att undersökningarna och ingreppen är nödvändiga för hen.

Under ingreppen och undersökningarna kan barnets förälder eller någon annan vuxen få barnet att känna sig mer bekvämt och hjälpa ingreppet att gå smidigt. Vårdpersonalen instruerar föräldrarna om hur de till exempel ska hålla barnet stilla i sin famn under undersökningen.

Du kan också försöka fokusera barnets uppmärksamhet på något annat, till exempel ett mjukisdjur, en bok, ett program i mobilen eller något roligt som har hänt.

Vissa barn vill titta på ingreppet och det lönar sig då att stödja deras naturliga intresse. Det är viktigt att ge barnet möjlighet att delta genom att berätta för hen om de saker under ingreppet eller undersökningen som hen har inflytande över.

Föräldrarna kan också vara nervösa inför undersökningen och ingreppet som deras barn genomgår. En förälders känslor kan lätt överföras till barnet, så föräldern måste komma ihåg att vara lugn och säker. Det är viktigt att föräldern finns där för barnet på sjukhuset: tröstar, pratar, berättar vad som händer, håller barnet i famnen eller i handen.

En ungdom behöver också stöd och närvaro av en förälder. Särskilt när de är sjuka och befinner sig i en obekant sjukhusmiljö behöver unga människor som redan är mycket självständiga en nära vuxen. Det är bra att fråga den unga vilket slags stöd hen behöver från sin förälder.

Uppdaterad 31.1.2023