Gå till sidans innehåll

Kosten för barn och unga

Barnets näringsstatus och tillväxt börjar följas upp redan före födseln. Efter födseln fortsätter uppföljningen genom rådgivningsbesök och senare inom skolhälsovården. En mångsidig kost är viktig för tillväxten.