Gå till sidans innehåll

På vilket sätt ska man berätta om sjukhusbesöket för barn i olika åldrar?

Barn i olika åldrar får olika information om sjukhusvistelsen, beroende på deras utvecklingsnivå.

När man förbereder ett barn för en sjukhusvistelse är det viktigt att ta hänsyn förutom till barnets ålder även utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. En förälder eller annan nära vuxen vet ofta bäst hur man berättar för barnet om sjukhusrelaterade frågor. Nyckeln är att observera hur barnet reagerar på det som sägs, så att man kan fokusera på de frågor som barnet funderar på.

Ett nära samspel med en förälder är viktigt för spädbarnets utveckling. Ett spädbarn behöver vara nära sina föräldrar på sjukhuset. Hen kan dock också få omvårdnad och tröst av andra människor. Skötarna kan hjälpa barnet när föräldrarna inte är på plats. Spädbarn kan dock uttrycka sitt missnöje mot sina föräldrar genom att bli ilskna till eller avvisa dem. Då behöver de extra närhet och omsorg.

Även små barn kan känna sina föräldrars känslor. Genom att prata med ditt barn om att åka till sjukhuset förbereder ni er tillsammans för den kommande händelsen. Det är ofta svårt för barn att skilja sig från föräldrarna i den här åldern. Barnet är skyggt med nya människor och platser. Det är viktigt att du berättar för skötarna hur ditt barn brukar bete sig och hur man kan trösta barnet. Även för barn under 2 år är det bra att leka hemma med en nalle eller en docka för att illustrera hur man åker till och vistas på sjukhuset.

Det är bäst att berätta för barn i lekåldern om sjukhusbesök några dagar innan de ska till sjukhuset. Det kan vara svårt för barnet att acceptera sjukhusbesöket. Ett barn i lekåldern har också en livlig fantasi och kan ha skrämmande föreställningar om sjukhuset. Berätta några dagar på förhand varför man behöver åka till sjukhuset. Förklara enkelt, till exempel genom att leka, vad som görs där. Dockor, medicinsk lekutrustning och barnböcker om sjukhus är bra hjälpmedel. Låt ditt barn uttrycka sina känslor och tankar och diskutera dem med hen. Det är bra för barnet att repetera saker och ting.

Ett barn i skolåldern förstår bättre varför man åker till sjukhuset. Hen kan vara orolig för att förlora sina färdigheter (till exempel till följd av en operation) och för att vara annorlunda än sina jämnåriga (t.ex. gips, förändringar i utseendet). Barn i skolåldern behöver mer tid för att bearbeta saken. Ungefär en vecka eller två innan ni åker till sjukhuset bör du berätta varför ni åker dit och vad som kommer att hända. Ordna tid för diskussion, frågor, lek och olika känslor.

En 12-åring vet redan en hel del om sin egen kropp och hur den fungerar. Ungdomar ska ha inflytande över besluten om sin vård och ska informeras om sin sjukhusvistelse så snart det beslutas. Många ungdomar vill vara självständiga, men när de blir sjuka kan de behöva mycket stöd. Prata med den unga och fråga vilken typ av hjälp och stöd hen vill ha under sjukhusvistelsen. Respektera den ungas privatliv och uppmuntra hen att diskutera eventuella funderingar, även i avskildhet, med vårdpersonalen och läkaren. Frågorna kan skrivas på papper för att hjälpa hen att minnas allt.

Uppdaterad 31.1.2023