Gå till sidans innehåll

Ungdomshuset

Ungdomshuset är avsett för kroniskt sjuka unga och unga vuxna vars vård ska övergå eller har övergått till vuxenvården. Övergångsperioden kallas transition.

Ibland har behandlingen av sjukdomen på den pediatriska sidan varit mycket intensiv och patienten har träffat bekanta barnläkare och sjukskötare flera gånger under åren. På vuxensidan ändras vårdpersonalen och ibland även vårdpraxisen.

Övergången till vuxensjukvård innebär att man måste ta ansvar för sin egen vård. I Ungdomshuset ges anvisningar om hur man kan förbereda sig för övergången och vilka saker man kan öva på förhand. Videor och berättelser från andra personer i samma situation kan ge stöd när det känns överväldigande att behandla sjukdomen.

Ungdomshuset ger information om frågor som rör ungdomars och unga vuxnas liv, t.ex. pubertet, relationer och dejting samt sexualitet. Det ges också information om frågor som studier, jobbsökning och boende, samt vägledning om vilka understöd man kan söka och få i samband med sjukdomen.

Uppdaterad 11.9.2017