Gå till sidans innehåll

Lek- och ungdomsverksamhet, Oys

I Uleåborg sysselsätter lek- och ungdomsverksamhetsenheten vid kompetenscentret för barn och kvinnor en lärare i småbarnspedagogik och en pysselhandledare.

Barnträdgårdsläraren och pysselhandledaren planerar och leder leken samt andra ålders- och utvecklingsanpassade aktiviteter för barn och ungdomar på vårdavdelningarna.

Uppdaterad 31.1.2023