Gå till sidans innehåll

Synen och ögonsjukdomar hos barn

Barns synutveckling följs upp på rådgivningen och inom skolhälsovården. Synutvecklingen börjar efter födseln och fortsätter upp till 8–10 års ålder.

Barns syn förändras med åldern; först när barnet är i skolåldern är synskärpan på samma nivå som hos en vuxen person.

Synproblem hos små barn kan till exempel yttra sig i form av skelning, kort synfält eller avvikande ögonrörelser.

Synproblemen märks inte nödvändigtvis på något sätt i vardagen och därför följs synen upp på rådgivningen och inom skolhälsovården.

De vanligaste symtomen som förekommer hos barn är att ögonen är varas eller rinner. Orsaken är vanligtvis bakterier, virus eller allergi.

Uppdaterad 8.2.2023