Gå till sidans innehåll

Avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter hos barn

Avvikelser i utvecklingen kan till exempel yttra sig som förseningar i inlärningen av att prata eller gå. I skolan kan det gå långsamt att lära sig läsa eller vara svårt att förstå matematik.