Gå till sidans innehåll

De vanligaste sjukdomarna hos barn

På sidan om de vanligaste sjukdomarna hos barn finns information om de vanligaste barnsjukdomarna, olycksfallen, funktions- och hälsoproblemen och behandlingen av dem. Dessa är ämnen som jouren ofta frågas om per telefon och som ofta behandlas på akutmottagningen. Föräldrarnas iakttagelser om sitt barns tillstånd är av största vikt och beslutet att uppsöka läkare grundar sig på dem. Dessa anvisningar ersätter inte en läkares bedömning eller undersökning. I sökrutan anger du det ämne eller den del av ämnet som du söker. Som sökresultat visas de sjukdomar, olyckshändelse eller hälsorelaterade problem och ämnen i vars namn ordet förekommer eller som är förknippade med din sökning.

54 sökresultat

Afte
Vid afte uppträder smärtsamma sår, ofta täckta av en vit yta, på munnens insida. Förutom såren finns det vanligtvis inga andra symtom, till exempel feber. Afte försvinner av sig självt, men vid...
Andnöd
Ett barns svårigheter att andas in eller ut kan bero på många olika saker. De vanligaste är astma, luftrörskatarr (obstruktiv bronkit), bronkiolit eller ett främmande föremål i luftvägarna. Hög...
Astma
Observera Om barnets andning plötsligt blir svår, ansträngd eller väsande och pipande bör du söka akut läkarbedömning. Dessutom kan virusinfektioner hos små barn också orsaka slembildning och...
Bett från djur och människor
Bett från djur och människor måste rengöras och desinficeras noggrant på grund av de bakterier som finns i munnen. Katt- och människobett är mer infektionskänsliga än hundbett, och därför bör katt-...
Borrelios
Fästingar förekommer i Finland särskilt på Åland och i skärgården, i Södra Finland och i inlandet ända till Mellersta Finland. Fästingar lever i gräs och buskar. Vissa fästingar bär på...
Bronkiolit, inflammation i de små luftvägarna, RS-virus
Bronkiolit är en inflammatorisk sjukdom i de små luftrören hos barn under ett år. Den vanligaste orsaken är RS-viruset, som förekommer i epidemier på vintern. Bronkiolit smittar lätt, men kan...
Bronkit
Bronkit är vanligtvis en virusinfektion. Oftast är luftrören inflammerade i samband med hosta. Lisäksi Hos barn i åldern några veckor till några månader är det också vanligt med inflammation i de...
Brännskador
Brännskador hos barn orsakas oftast av varma vätskor (vatten, kaffe, mjölk) som spillts på huden. Vissa brännskador orsakas av kontakt med ett hett föremål (bastuugn, köksspis) som orsakar en...
Enterovirus
Vid stomatit som orsakas av enterovirus förekommer blåsor på baksidan av munnen, i svalget och i gommen. Andra symtom är feber, smärta i munnen och därmed oförmåga att äta. Sjukdomen är vanligast...
Feber
Feber är kroppens normala och ändamålsenliga reaktion på en inflammatorisk sjukdom. Feber i sig är inte farligt. Feber orsakas oftast av en virussjukdom, men bakterier och andra patogener kan också...
Feberkramper
Med feberkramp avses ett anfall där barnet stelnar och/eller rycker, antingen symmetriskt eller på ena sidan, och som inträffar vid hög feber, vanligtvis under stegringsfasen. Ibland är det först...
Femte sjukan
Femte sjukan är koppor som orsakas av parvovirus som endast kan smitta en gång i livet. Femte sjukan förekommer vanligtvis på våren hos barn i skolåldern. Femte sjukan smittar lätt från person till...
Främmande föremål i näsan
Små barn kan stoppa vad som helst in i näsan: stenar, ärtor, lingon, pärlor. Ett främmande föremål kanske inte orsakar några symtom, och i så fall ska du bara tro på barnets ord om att ett föremål...
Främmande föremål luftvägarna eller magsäcken
Små barn, och även lite äldre barn, kan stoppa små föremål i munnen när de leker, och dessa kan hamna i halsen och in i luftvägarna eller magen. Om det främmande föremålet kommer in i luftvägarna...
Födoämnesallergier
I Finland har 10–15 procent av små barn i åldern 2–3 år matallergier. De vanligaste livsmedlen som orsakar matallergier eller överkänslighet är fisk, ägg, jordgubbar, kiwi, citrusfrukter, tomat...
Förgiftning
Om du upptäcker att barnet har exponerats för eller fått i sig läkemedel eller giftiga ämnen måste du göra följande Rengör barnets mun med fingrarna. Försök inte få barnet att kräkas upp ämnen som...
Förkylning
Förkylning är den vanligaste av våra sjukdomar. Den orsakas av ett virus, börjar plötsligt och smittar redan innan symtomen uppträder. Förkylning smittar både via händerna och via luften. Det är...
Förstoppning och ofrivillig tarmtömning
Förstoppning är ett ganska vanligt besvär hos barn, med varierande uttrycksformer och symtom. Barnet kan ha svåra buksmärtor eller inga symtom alls, avföringens konsistens kan variera från hårt...
Geting- och bistick
Ett geting- eller bistick orsakar svår smärta på stickstället och svullnad i området. Det kan uppstå nässelutslag på huden. Förutom lokala symtom kan vissa också få allmänna symtom som t.ex...
Halsfluss
Ett förkylt barn har ofta ont i halsen och halsfluss. Det är dock fråga om egentlig halsfluss när det inte finns några andra förkylningssymtom (snuva och hosta) och barnet har feber utöver halsont....
Halsont
Halsont är ett symtom på halsfluss, som kan vara antingen viral eller bakteriell. Oftast är halsont förknippat med en vanlig luftvägsinfektion, dvs. förkylning (andra symtom är snuva, hosta och...
Hjärnskakning
En hjärnskakning orsakas vanligtvis av ett slag mot huvudet när ett barn faller eller snubblar. Huvudskador är vanliga hos barn, men leder sällan till exempelvis medvetandeförlust. Frakturer i...
Hosta
Den vanligaste orsaken till hosta hos barn är en plötslig virusinfektion. Hosta är ett symtom på luftrörsirritation. Hosta rensar lungorna från slem, och därför är hosta, trots att det är...
Höstblåsor
Höstblåsor är en sjukdom som orsakas av enterovirus. Den är vanligast på sensommaren och hösten. Sjukdomen sprids huvudsakligen från avföringen via händerna till tarmarna. Inkubationstiden är 3–6...
Influensa
Influensa är en plötslig, mycket smittsam inflammation i luftvägarna som orsakas av influensa A- eller B-virus. Influensa sprids antingen genom droppsmitta vid hosta och nysningar eller som...
Jästinfektion, dvs. torsk
Jästinfektioner är de vanligaste infektionerna i munnen och hos små barn syns de som bleka fläckar och torsk på insidan av munnen. Jästinfektioner kan också uppstå i barnets mun som en följd av...
Kolik
Spädbarns koliksymtom börjar vid några veckors ålder och kan fortsätta fram till 4–6 månaders ålder. Vanligtvis börjar barnet gråta på eftermiddagen eller kvällen och smärtan varar i några timmar...
Koppor
Vaccinationsprogrammet har utrotat mässlingen i Finland, men den förekommer utomlands och ovaccinerade barn kan lätt smittas. Hittills har vattkoppor varit en sjukdom som drabbar alla barn, men...
Köldskador
Kylan och vinden på vintern kan orsaka köldskador hos barn, som visar sig som en vit fläck på annars röd hud från utomhusvistelsen. Man kan känna en stickande eller brännande känsla i det...
Lunginflammation
Lunginflammation är en relativt vanlig barnsjukdom. Det är särskilt vanligt på vintern och som en följdsjukdom efter en förkylning. Viral lunginflammation kan läka av sig själv, men bakteriell...
Löss
Förekomsten av huvudlöss hos barn har ökat under de senaste åren. Till skillnad från vad man trott tidigare är huvudlöss inte ett tecken på dålig hygien. De smittar från ett barn till ett annat...
Magsjuka, dvs. diarré eller kräkningar
Både kräkningar och diarré orsakas vanligtvis av virus hos barn. Diarré innebär att avföringen blir lös och att man måste tömma tarmen flera gånger om dagen. Den kan också åtföljas av kräkningar...
Mononukleos, kyssjuka
Mononukleos är en virussjukdom som smittar från person till en annan via saliven, och därför brukar den också kallas kyssjuka. Små barn får vanligtvis viruset från sina föräldrar och sjukdomen är...
Munsår, dvs. munherpes
Munsår är en infektionssjukdom som orsakas av herpes simplex-viruset. Sjukdomen kan återkomma lätt, eftersom viruset stannar i kroppen när det väl har kommit in. Oftast orsakar viruset inga symtom,...
Normalt dagligt vätskebehov hos barn
Feber ökar barnets vätskebehov med upp till 10 procent över det normala. Välling, yoghurt och andra vätskehaltiga livsmedel räknas som vätskor. Normalt dagligt vätskebehov Barnets vikt...
Obstruktiv bronkit – luftrörskatarr
Obstruktiv bronkit är en plötslig viral luftvägssjukdom hos barn i lekåldern. De vanligaste orsakerna är rhinovirus och RS-virus.Läs mer om symtom och behandling av obstruktiv bronkit.
Ont i magen
Buksmärtor är ett vanligt besvär hos barn och kan ha många olika orsaker. Nedan beskrivs orsakerna till plötslig buksmärta och långvarig buksmärta samt anvisningar om vad man ska göra.
Ormbett
Ett huggormsbett kan vara livshotande för ett barn. Om en huggorm biter ett barn eller om man misstänker ett bett måste barnet omedelbart föras till sjukhuset. Ett huggormsbett indikeras vanligen...
Scharlakansfeber
Scharlakansfeber är en infektion som orsakas av streptokockbakterien. Det är en koppsjukdom som kräver antibiotikabehandling. Utbrott av scharlakansfeber kan inträffa i skolor och på daghem...
Skabb
Skabb är en hudsjukdom som orsakas av skabbkvalster. Skabb smittar genom nära fysisk kontakt, till exempel när barn leker tillsammans. Det kan också finnas i möbler, kläder och sängkläder.
Snuva
Inflammation i de övre luftvägarna, förkylning, är den vanligaste orsaken till snuva och täppthet hos människor i alla åldrar. Snuva överförs från ett barn till ett annat via andningsvägarna genom...
Springmask
Springmaskar är ganska vanliga hos barn i lekåldern. Springmasken är en tunn, ljus rundmask som är knappt en centimeter lång. Den lever i tarmen och honorna lägger ägg nära ändtarmsöppningen...
Stomatit
Stomatit kan vara ett smärtsamt besvär som orsakas av jäst (Candida Albicans), munsår (Herpes Simplex-virus), enterovirus eller afte (stomatitis aphtosa), som i värsta fall kan leda till att barnet...
Struphuvudsinflammation, dvs. laryngit
Laryngit är en virussjukdom som innebär att slemhinnan i struphuvudet under stämbanden svullnar upp. Många virus kan orsaka laryngit, oftast parainfluensaviruset.
Svampinfektion i huden
En hudinfektion som orsakas av trådsvamp kallas dermatofytos. Det är en vanlig sjukdom som är mycket smittsam genom beröring. Smittan kan komma från en annan person eller ett djur. Det stör...
Svinkoppor
Svinkoppor är en bakteriell hudinfektion. De orsakas vanligen av stafylokocker eller streptokocker av grupp A. Sjukdomen smittar lätt genom kontakt på daghem och i skolan. Bakterier tränger in i...
Sår
Alla sår, både stora och små, bör rengöras hemma genom att skölja såret med ljummet kranvatten. Om såret är litet, ytligt och blödningen upphör snabbt kan du behandla såret hemma genom att spruta...
Tredagarsfeber
Tredagarsfeber är en lindrig virussjukdom hos barn under 2 år. ”Tredagarsfeber” beskriver sjukdomsförloppet väl. Alla barn drabbas av HHV-6-infektion, men symtomens allvarlighetsgrad varierar och...
Urinvägsinfektion
Den vanligaste orsaken till infektionen är E. coli-tarmbakterien, som vandrar från ändtarmsöppningen till urinvägarna. Urinvägsinfektioner hos barn kräver alltid omsorgsfull antibiotikabehandling.
Vaccinationer
I Finland sörjer barnrådgivningarna och skolhälsovården för att barnen vaccineras i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet. De vanligaste vaccinreaktionerna är lokala reaktioner på...