Gå till sidans innehåll

Hälsobyns tjänsteproducenter och samarbetspartners

Hälsobyn är en tjänst som utvecklas och upprätthålls av de bästa experterna inom sjukvården. Den är nära anknuten till universitetsforskning, vilket garanterar tillförlitligheten i vården och informationen. När tjänsterna byggs upp samarbetar man med välfärdsområdena, med projekt som utvecklar de nationella eHälsotjänsterna, med patienter och patientorganisationer samt med olika högskolor.

Hälsobyns tjänsteproducenter

Hälsobyns tjänster utvecklas i samarbete med Finlands universitetssjukhus (HUS, KYS, OYS, TAYS och ÅUCS. HUS fungerar som producent av Hälsobyns ICT-tjänster.


Organisationer som utnyttjar Hälsobyn som en del av sina servicekedjor

Hälsobyns samarbetspartners

Hälsobyns tjänster utv​ecklas i samarbete med experter som utvecklar de nationella e-hälsotjänsterna, olika projekt, patientorganisationer och hälso- och sjukvårdsexperter. I samarbete med universitet, forskningsinstitut och läroanstalter utvecklas Hälsobyns tjänster och undersöks effekterna fortgående. Andra samarbetspartner är företag i branschen och programleverantörer.