Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringstjänster som anknyter till barnets sjukdom

Rehabilitering hjälper patienten att klara sig i sitt dagliga liv och sin livsmiljö. Rehabilitering kan ske i form av tjänster eller handledning från en yrkesutbildad person.

I rehabiliteringen betonas interaktion och samarbete mellan representanter för olika yrkesgrupper och personen som genomgår rehabilitering och dennes familj.

Rehabiliteringshandledning är en del av verksamheten som främjar och stöder rehabilitering inom den specialiserade sjukvården. Vid behov har familjen tillgång till en rehabiliteringshandledare som hjälper dem med deras rehabilitering och ärendehanteringen inom rehabiliteringen. I allmänhet är rehabiliteringshandledning en tjänst som tillhandahålls i hemmet, på daghem, i skolan och yrkesläroanstalter och som omfattar handledning och rådgivning, planering av rehabiliteringen och hjälp med val av hjälpmedel.

Rehabiliteringshandledarens arbete bestäms av barnets eller den ungas individuella behov. Den rehabiliterade personens individuella behov kräver uppföljning av den övergripande situationen och utgör grunden för planeringen av rehabiliteringen.

Klientrelationen kan ingås av en förälder eller annan närstående, via en representant från social- eller hälsovården eller en annan myndighet.

Rehabiliteringen stöds till exempel av tal-, ergo- eller fysioterapi eller neuropsykologisk rehabilitering samt handledning från en yrkesutbildad person. Vid behov har familjen också tillgång till en rehabiliteringshandledare. Hen träffar nya familjer, kartlägger familjens övergripande situation i början av vården och ordnar nödvändig handledning. Rehabiliteringshandledaren besöker bland annat barnets hem, daghem och skola under den inledande fasen av vården och ofta när barnet återvänder till sin egen skola, samt alltid när det behövs. Hen planerar, ordnar och leder anpassnings- och rehabiliteringskurser för barn och deras familjer.

Rehabiliteringskurser ordnas av hälso- och sjukvården, FPA och patientorganisationer. Rehabiliteringskurser ger familjerna expertkunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra personer i en liknande situation för att stödja sin egen rehabilitering.

Uppdaterad 1.2.2023