Gå till sidans innehåll

Förbered dig tillsammans med ditt barn innan ni åker till sjukhuset

Att åka till sjukhuset samt olika undersökningar och ingrepp är spännande händelser för ett barn. Därför är det viktigt att förbereda barnet för sjukhusvistelsen, undersökningarna och ingreppen.

Det är bra att berätta ärligt för barnet varför ni åker till sjukhuset och vad som kommer att hända där. När du berättar ska du använda bekanta ord och försöka hålla förklaringarna så enkla som möjligt. Barn som har fått information om sjukhusbesöket, undersökningarna och ingreppen på förhand är mindre rädda, oroliga och stressade. Det hjälper barnets återhämtning och upprätthåller barnets förtroende för både föräldrar och vårdpersonalen och gör det lättare att genomföra undersökningar och ingrepp.

Du kan fråga barnet om hens tankar om tidigare upplevelser på rådgivningen, läkarbesök eller tidigare sjukhusvistelser. Finns det saker som du minns som intresserar dig, skrämmer dig eller bara gör dig fundersam? Ett barn kan oroa sig för saker som en vuxen inte ens skulle tänka på – är det ett straff att åka till sjukhuset? Tar blodet slut när det tas i provröret? Kommer jag att dö, såsom mormor dog på sjukhuset? Lyssna noga, uppmuntra ditt barn att uttrycka sina känslor och ställa alla frågor som hen kommer på.

Det är naturligt att de ingrepp som ska göras på ett barn och resan till sjukhuset kan vara stressande för hela familjen. Föräldrarna kan känna sig hjälplösa, oroliga och till och med rädda när de får veta att de ska till sjukhuset. Barn är känsliga för sina föräldrars känslor, även om föräldrarna inte visar dem. Därför är det viktigt att den kommande händelsen diskuteras tillsammans. Barnets anpassning underlättas om föräldrarna förhåller sig positivt till sjukhusbesöket.

 • Berätta för ditt barn varför ni åker till sjukhuset och vad som kommer att hända med barnet där. Använd bekanta ord som barnet förstår. Sträva efter så konkreta och enkla förklaringar som möjligt: vad gör man, hur, varför, hur känns det eller hur kan det kännas.

 • Berätta hur länge du räknar med att vara på sjukhuset och hur du eller en annan familjemedlem kan vara med barnet.

 • Ge en positiv bild av sjukhuset. Berätta att skötarna och läkarna hjälper och behandlar och att ingen medvetet kommer att skada barnet. Se till att barnet inte tror att sjukhusvistelsen är ett straff för något.

 • Uppmuntra ditt barn att ställa frågor och svara ärligt på dem. Så behåller du ditt barns förtroende. Ge utrymme för barnets känslor och funderingar. Om du inte vet svaret på ditt barns fråga kan du lova att ta reda på det tillsammans när ni kommer till sjukhuset. Lova inte saker som du inte kan vara säker på.

 • Berätta ärligt om du vet att något ingrepp kan orsaka smärta eller obehag. Det är bra att förbereda sig på förhand, även för obehagliga saker. Lova inte ditt barn smärtfrihet, men berätta att det finns många sätt att lindra smärta.

 • Packa några viktiga saker tillsammans med ditt barn, en docka, nalle eller annan välbekant och trygg leksak som ni kan ta med er till sjukhuset.

 • Barnböcker om sjukhus gör sjukhusen mer bekanta och mindre skrämmande för barn. Läs dem tillsammans. Nedan finns en lista över böcker.

Du kan också förbereda dig på att åka till sjukhuset genom att läsa barnböcker om sjukhus och hur kroppen fungerar. Nedan följer några rekommendationer. Du kan också fråga ditt lokala bibliotek om boktips.

Böcker med sjukhustema

 • Bourgeios & Clark; Franklin på sjukhus, Bonnier Carlsen

 • Havukainen & Toivonen; Veera lääkärissä, Otava

 • Regan; På sjukhuset, Parragon Books (Hatchbook)

 • Rytty Osmo suom; Lääkärin päivä, Karisto (luukkukirja)Scarry; Pekka ja Pupu lääkärissä, Tammi

 • Schnaider Liane; Laura lääkärissä, Kolibri

 • Wolde Gunilla; Totte går till doktorn, Natur Kultur Allmänlitteratur

 • Stenberg Birgitta; Billy på sjukhus, Bonnier Carlsen

Om kroppen

 • Rice Melanie ja Chris; Kirja minusta, WSOY

 • Colombo, Luann; Upptäck kroppen!, Tukan förlag

 • Parker, Steve; Din fantastiska kropp, Läsförlaget

Uppdaterad 9.2.2023