Gå till sidans innehåll

Hälsobyns kontaktuppgifter

På den här sidan hittar du information om vem du ska kontakta vid både tekniska problem och om samarbete.

Om du vill ge respons om innehållet i någon av Hälsobyns tjänster:

  • Du kan ge respons om Hälsobyns hus och Min vårdväg med Hälsobyns allmänna responsformulär.

  • Kontaktuppgifterna för respons som rör innehållet i tjänsten HälsobynPRO finns i anslutning till varje innehåll

Responsformuläret gör det också möjligt att lämna anonym respons.

Du kan skicka frågor som rör Hälsobyns kommunikation till adressen info@terveyskyla.fi

Problem som rör innehållets synlighet, funktion eller integritet är tekniska. Vid tekniska problem kan du kontakta Hälsobyns support med responsformuläret.

Vid brådskande tekniska problem betjänas vårdpersonal av servicenummer 0800 132 400. Servicenumret är öppet vardagar kl. 7–21 samt veckoslut och helger kl. 7–15.

Servicenumret svarar på akuta tekniska frågor som

  • registreringsproblem

  • inloggningsproblem

  • problem i anknytning till webbläsaren.

Problem med samarbetsorganisationernas (HUS, KYS, OYS, TAYS, ÅUCS, PHHYKY, SOITE eller LSHP) användaruppgifter hanteras av IT-supporten i uppringarens egen organisation.

Obs! Servicenumret är tillgängligt för all vårdpersonal som använder Hälsobyns tjänster, men observera att man bara kan identifiera HUS vårdpersonal på servicenumret. Med identifiering avses till exempel kontakt som rör användaruppgifter.

HUS

  • Hälsobyns hus och HälsobynPRO: Soile Tammelin

  • Min Vårdväg i Hälsobyn: Sonja Kasari

  • tuki@terveyskyla.fi

Norra Savolax välfärdsområde, PSHVA/KYS

Norra Österbottens välfärdsområde, POHDE/OYS

Birkalands välfärdsområde, PIRHA/TAYS

Egentliga Finlands välfärdsområde, VARHA/TYKS

Östra Nylands välfärdsområde

HUS

Obs! Inkluderar Hälsobyns hus, tjänsten HälsobynPRO, alla egenvårdsprogram i tjänsten Min vårdväg och de digitala vårdvägar som HUS ansvarar för (se detaljer om digitala vårdvägar som andra regioner ansvarar för nedan).

Mellersta Österbottens välfärdsområde, Soite

Birkalands välfärdsområde, PIRHA/TAYS

Norra Savolax välfärdsområde, KYS

Norra Österbottens välfärdsområde, POHDE/OYS

Päijänne-Tavastlands välfärdsområde

Egentliga Finlands välfärdsområde, VARHA/ÅUCS

Uppdaterad 25.8.2023