Gå till sidans innehåll

Information om lek- och ungdomsverksamhet på sjukhuset

Barn har rätt att leka, även på sjukhus. Sjukhusens lek- och ungdomsverksamhet samt dess arbetstagare stöder lek och kreativa aktiviteter samt trivseln i sjukhusmiljön.

På videon berättar Vilma och hennes mamma sina tankar om lek och sjukhusets lekverksamhet.

De flesta universitets- och centralsjukhus ordnar handledd lek- och ungdomsverksamhet. Lek, spel, pyssel och musik ger barnet, den unga personen och hela familjen glädje, en känsla av framgång och välbehag och bidrar på så sätt till återhämtningen och rehabiliteringen.

Sjukhusets lekverksamhet handlar om samhörighet, närhet och beröring. Den lindrar spänningen och stressen som barn kan känna på sjukhuset. Barnet deltar i leken inom ramen för sitt eget mående och inom de ramar som behandlingen tillåter.

Gemensamma lekar och andra aktiviteter kan ordnas i lek- och dagrummen på vårdavdelningen eller i patientens rum vid barnets säng. Vissa sjukhus har separata utrymmen för lek och pyssel.

Lek stöder barnets allmänna tillväxt, utveckling och välbefinnande. Alla barn behöver lek och kreativa aktiviteter. För barn är lek ett verktyg för att bearbeta känslor, strukturera tankar, gå igenom en mängd olika erfarenheter, lösa problem och tänka kreativt.

Ett sjukhus kan vara en spännande och ibland skrämmande miljö för ett barn, med olika lukter, ljud och aktiviteter. Leken kan dock användas för att förbereda sig och hantera de svåra frågorna i samband med ankomsten till sjukhuset och sjukdomen.

Leken ger barnen möjlighet att bekanta sig med nya saker och vänja sig vid spännande situationer på ett sätt som är bekant och säkert för dem. Genom att leka kan ångesten, nervositeten, smärtan, rädslan och saknaden lindras. Lek hjälper också till att förbereda sig på undersökningar och ingrepp och stöder barnets förtroende för vårdpersonalen.

Med ungdomar kan man till exempel spela kort och andra spel eller prata med dem. Utgångspunkten är att lyssna på den unga personens önskemål och behov, samtidigt som man respekterar hens privatliv och individualitet.

Uppdaterad 31.1.2023