Gå till sidans innehåll

Socialvårdstjänster då ditt barn insjuknar

Socialvårdstjänster ger stöd till familjer i särskilda situationer i enlighet med socialvårdslagen.

Kommunala stödåtgärder kan t.ex. vara familjearbete, stödperson och -familj, kamratstödsverksamhet, hemservice för barnfamiljer samt övervakat umgänge och byte.

Tidiga stödtjänster tillhandahålls av hälso- och sjukvården, rådgivningen, dagvården eller någon annan myndighet. Intensivvård av barn eller en långvarig sjukdom är motiveringar som bör beaktas när familjens servicebehov bedöms. Socialarbetaren kan ge mer information om dessa frågor.

Via hemkommunens funktionshinderservice kan personer med funktionsnedsättning eller långtidssjuka på basis av handikappservicelagen eller med stöd av specialomsorgslagen få tjänster och ekonomiskt stöd som hjälper en att klara av livet hemma och utanför hemmet. Stödåtgärder inom funktionshinderservicen omfattar t.ex. transportstöd för fritidstransporter (behovet av specialfordon måste bestå i minst ett år), stöd för att köpa en bil, anpassningar av bostaden som är nödvändiga på grund av sjukdom och personlig hjälp (assistent och andra specialarrangemang).

Med närståendevård avses vård och omsorg åt en person med en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller annan närstående. Stöd för närståendevård är en helhet som bildas av vårdarvodet, nödvändiga tjänster för den som vårdas samt stöd för närståendevårdaren.

Uppdaterad 1.2.2023