Siirry sivun sisältöön

Sosiaalitoimen palvelut lapsen sairastaessa

Sosiaalitoimi tarjoaa tukea perheille erityisissä tilanteissa sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Kunnan tukitoimia voivat olla esimerkiksi perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, vertaisryhmätoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu sekä valvotut tapaamiset ja -tapaamisvaihdot.

Varhaisen tuen palveluihin ohjaudutaan terveydenhuollon, neuvolan, päivähoidon tai muun viranomaistahon kautta. Lapsen tehohoito tai pitkäaikainen sairaus ovat perusteluja, jotka on huomioitava perheen palvelun tarvetta arvioitaessa. Näistä asioista voit kysyä lisää sosiaalityöntekijältä.

Kotikunnan vammaispalvelun kautta järjestetään vammaisille tai pitkäaikaissairaille erilaisia kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja ja taloudellisia tukitoimia vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella. Vammaispalvelun tukitoimia ovat esimerkiksi vapaa-ajan kuljetuksiin kuljetustuki (erityiskulkuvälineen tarpeen pitää jatkua ainakin vuoden ajan), avustus auton ostoon, sairauden vuoksi välttämättömät kodin muutostyöt ja henkilökohtainen apu (avustaja tai muut erityisjärjestelyt).

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta.

Päivitetty 1.2.2023