Gå till sidans innehåll

Psykisk hälsa hos barn och unga

Det är viktigt att ingripa i barns och ungdomars psykiska problem i ett tidigt skede. Till exempel förändrat beteende, tillbakadragenhet eller beteendestörningar kan vara tecken på psykiska problem.

Barns psykiska problem visar sig på många sätt, bl.a. som beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, ångest, depression, tillstånd av rädsla, och i de svåraste fallen som psykotiska symtom.

Till ungdomspsykiatrin hänvisas vanligast de fall där patientens psykiska utveckling under ungdomstiden har störningar eller har stannat. Den unga kan vara deprimerad, bete sig självdestruktivt och/eller våldsamt, lida av beteendestörningar eller psykotiska störningar.

Barn- och ungdomspsykiatriska problem som är jourberättigade är allvarligt destruktivt beteende riktat mot sig själv eller andra, eller vaneföreställningar som börjat plötsligt.

Om du misstänker att kränkande behandling eller sexuellt utnyttjande ligger bakom barnets eller ungdomens symtom ska du läsa instruktionerna på HUS webbplats. Du hittar länken nedan.

Uppdaterad 20.1.2023