Gå till sidans innehåll

När ett barn insjuknar påverkas syskonen

I en familj där det finns andra barn utöver det sjuka barnet är det viktigt att ta hänsyn till allas behov och önskemål.

Det kan ibland vara svårt för friska syskon att urskilja förändringar och behov som beror på sjukdomen från andra egenskaper hos sitt sjuka syskon. På samma sätt kan det vara svårt för dem att förstå hur deras utveckling som friskt barn skiljer sig från ett sjukt barns utveckling.

Om ett syskons sjukdom är synlig för omvärlden, till exempel om den påverkar rörligheten, kommer andra barn naturligt nog att få veta om den tidigt. Om sjukdomen dessutom innebär förändringar i kosten eller andra viktiga dagliga aktiviteter är det bra att informera syskonen om detta på ett åldersanpassat sätt. I familjer där barnet har en långsamt framskridande sjukdom, eventuellt med dålig prognos, måste man fundera på när man ska prata med de andra om det. Likaså måste man överväga i vilken utsträckning man bör prata om det.

Syskonskap och känslor

Känslorna hos friska syskon i familjen kan sträcka sig från djup empati till intensiv svartsjuka. Syskonavundsjuka är ett naturligt fenomen i familjer som varje barn måste övervinna på ett eller annat sätt.

Om det finns ett spädbarn i familjen som fortfarande behöver extra mycket omsorg kan syskonet söka acceptans genom att aktivt hjälpa till att ta hand om sitt sjuka syskon – ibland bortom sina resurser. Ibland kräver syskonet dock föräldrarnas uppmärksamhet genom ilska och motstånd, kanske till och med genom att mobba den sjuka.

Ett friskt syskon kan också känna sig skyldig när hen tänker arga eller elaka tankar när hen känner sig åsidosatt på grund av det sjuka syskonet. Det kan också vara en besvikelse när det sjuka syskonet inte kan vara en lekkamrat eller den storebror eller storasyster eller lillebror eller lillasyster som syskonet hade förväntat sig. Vid tvister mellan barnen kan ett friskt barn lättare hållas ansvarigt än ett sjukt barn.

Ibland händer det att familjen kräver för mycket förståelse och hjälpsamhet av ett friskt barn. Hen kan bli utan tillräckligt stöd eftersom det sjuka barnet tar mycket plats i de andras tankar. Ett friskt barn kan lätt känna att föräldrarna bara har tid för det sjuka syskonet. Hen kanske till och med önskar att hen själv var sjuk för att få den uppmärksamhet hen behöver från sina föräldrar. Även ett barn som är sjukt kan låta sin frustration gå ut över ett friskt syskon och behandla syskonet orättvist.

I en familj med ett barn med särskilda behov måste föräldrarna se längre in i framtiden och göra tid för även de friska barnen enligt deras behov. Det är bra att reda ut konflikter mellan syskon och att komma ihåg att även ett friskt barn har ett barns sinne och behov av närhet. På lång sikt underlättar det familjens vardag. I bästa fall är barnen i familjen varandras bästa stöd och kan ge varandra glädje.

Det är också bra att tänka på att inte lägga för stor vikt vid sjukdom och hälsa i familjen, utan att först och främst se syskonen som barn, var och en med sina egna resurser, styrkor och preferenser, som föräldrar och andra vuxna kan ta hänsyn till.

Uppdaterad 16.2.2023