Gå till sidans innehåll

Psykiskt stöd då ditt barn insjuknar

En psykolog och en psykiater hjälper barn och familjer att anpassa sig till sjukdomen. Familjen kan också träffa en sjukhuspräst eller en socialarbetare.

Ett barns insjuknande orsakar ångest, oro och sorg hos barnet och hela familjen. Att prata om sina känslor och tankar får en ofta att må bättre.

Psykolog och psykiater

En psykiater och en psykolog hjälper barnpatienter och deras familjer genom sjukdomskrisen och hjälper dem att anpassa sig till sjukdomen och klara av de behandlingar som krävs.

Sjukhuspräst

Ett barns insjuknande orsakar osäkerhet och ångest hos både barnet och föräldrarna. Ofta hjälper det att prata om det. Sjukhusprästen är tillgänglig för barn och familjer för mentalt eller andligt stöd, oavsett trosuppfattning.

Sjukhusprästen är en anställd inom den evangelisk-lutherska kyrkan och har tystnadsplikt. Samtalen är alltså konfidentiella.

Man kan också kontakta en sjukhuspräst när man måste fatta svåra beslut eller vill ha en stund av tystnad, bön, nattvard eller döpa sitt barn.

Socialarbetare

Sjukhusets socialarbetare hjälper familjen att hantera krisen och att stödja funktionsförmågan i vardagen. Föräldrarna erbjuds diskussionshjälp och familjen hänvisas till lämpliga stödåtgärder.

Uppdaterad 1.2.2023