Gå till sidans innehåll

Symtomnavigator för barn

Behöver du information om behandling av feber, hosta, snuva, öronvärk eller lindriga andningssvårigheter? Symtomnavigatorn för barn kan användas som hjälp när ett barn insjuknar plötsligt.

Sjukskötarchatten som använts tidigare har lagts ned. Vi beklagar detta.

Symtomnavigatorn kan användas för att hjälpa till att bedöma hälsan hos barn under 10 år som har en god grundhälsa. I navigatorn anger man barnets ålder och svarar på frågor om barnets mående. På grundval av svaren ger navigatorn anvisningar för hemvård eller en uppmaning att söka ytterligare bedömning.

Symtomnavigatorn ersätter inte en bedömning av vårdbehovet utförd av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Om barnets symtom förändras eller blir utdragna, kontakta hälso- och sjukvården.

Om ditt barn är allvarligt sjukt eller om du misstänker att hen är allvarligt sjuk, ska du omedelbart ta barnet till jouren. Symtomnavigatorn är inte avsedd att användas i nödsituationer eller situationer som kräver brådskande behandling. I dessa situationer ska du ringa 112 eller söka dig till en närliggande jour.