Gå till sidans innehåll

Lek- och stimulerande verksamhet, Kys

Lekverksamheten vid Kuopio universitetssjukhus övervakas av en barnträdgårdslärare och en pysselhandledare.

Lek och stimulerande verksamhet drivs särskilt på barn- och ungdomsavdelningen och på barnens blod- och canceravdelning. Lek och stimulerande verksamhet hjälper poliklinikerna att bygga upp lekmiljöer och skaffa material och lekutrustning.

Lek och stimulerande verksamhet tar hänsyn till de individuella utgångspunkterna för barn och ungdomar i olika åldrar. Målet är att minska rädslan hos barn och ungdomar i samband med ankomsten till sjukhuset och ingrepp samt att främja patientens vårdarbete och rehabilitering. Lek är också ett sätt att gå igenom situationer som uppstått på sjukhuset. Lekverksamheten är en del av den multidisciplinära tjänsten på barnsjukhuset och det övergripande bemötandet av barn och ungdomar.

Förutom lek ingår pyssel, spel (brädspel, spelautomater), konstverksamhet, som musik, och bildkonst i KYS lek- och stimulerande verksamhet. Musikverksamheten, dvs. musikverkstäder, ordnas i samarbete med Kuopio konservatorium på barn- och ungdomsavdelningen samt på avdelningen för blod- och cancersjukdomar hos barn.

Musikverksamheten har också utvidgats till intensivvårdsavdelningen för nyfödda och de barnpsykiatriska avdelningarna vid KYS Barnklinik. Bildkonstverksamhet drivs på avdelningen för cancersjukdomar hos barn i samarbete med Sylva rf.

Lekverksamheten sker i samarbete med sjukhusskolan i Alava. Lekverksamheten är en länk i informationsflödet i ärenden som gäller barnets skolgång.

Småbarnsläraren ger förskoleundervisning åt långtidspatienter på sjukhuset, medan sjukhusskolan ansvarar för förskoleundervisningen av barn med förlängd läroplikt.

Lekverksamheten ansvarar för skicket på och anskaffningen av lämpliga lokaler, utrustning och material för lek. Donatorer spelar en viktig roll för att möjliggöra lekverksamheten, eftersom donationer och donerat material och utrustning säkerställer ett mångsidigt utbud av aktiviteter som passar för barn och ungdomar.

Även andra samarbetspartner och besökare är viktiga i lekarna och den stimulerande verksamheten, och de kommer för att glädja våra barnpatienter och familjer i sjukhusets vardag. Barnklinikernas faddrar stöder både ekonomiskt och genom att tillhandahålla utrustning, material, redskap och organisera besök. Här i Kuopio kommer vårt FM-ishockeylag KalPa nästan varje månad ihåg att besöka ishockeyfans.

En viktig och efterlängtad samarbetspartner är sjukhusclownerna. Ti-Ti Nalle och Riitta Korpela är också aktiva stödgivare. Studerande från olika läroanstalter bidrar med sin egen ungdomliga anda till lekverksamheten.

Läkarstuderande anordnar ”nalleläkare”-sessioner för barn, vilket ger barnen möjlighet att på ett lekfullt sätt diskutera saker som de har stött på på sjukhuset. Andra studerande avlägger praktikperioder som en del av sina yrkesstudier. IB-gymnasieelever och elever som bekantar sig med arbetslivet kommer för att förgylla patienternas dag genom att spela spel och leka med barn och ungdomar.

Uppdaterad 31.1.2023