Gå till sidans innehåll

Organtransplantationer på barn

När organtransplantationer görs på barn beror det ofta på ett medfött fel eller en medfödd sjukdom och behovet av ett nytt organ upptäcks i ett tidigt skede. I Finland utförs barns organtransplantationer på Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

De vanligaste transplantationerna på barn är njur- och levertransplantationer. Orsaken till en njurtransplantation är oftast en medfödd svår protein i urinen (CNF), medfödda missbildningar i urinvägarna eller andra medfödda sjukdomar. En medfödd gallvägsatresi (BA), dvs. avsaknad av gallgångar, är den vanligaste orsaken till levertransplantation hos barn. På Nya barnsjukhuset utförs årligen 20–30 organtransplantationer på barn.

Uppdaterad 20.1.2023