Gå till sidans innehåll

HälsobynPRO

​​​​​​​​​HälsobynPRO är en avgiftsfri serviceportal för social- och hälsovårdspersonal. Tjänsten​ kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att utnyttja nya tillvägagångssätt i det egna arbetet.

Tjänsten finns endast på finska. ​Läs mer på tjänstens finskspråkiga sida.

HälsobynPRO

​​​​​​​​​HälsobynPRO är en avgiftsfri serviceportal för social- och hälsovårdspersonal. Tjänsten​ kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att utnyttja nya tillvägagångssätt i det egna arbetet.

Tjänsten finns endast på finska. ​Läs mer på tjänstens finskspråkiga sida.

Aktu​ellt

Hitta dina egna metoder för viktkontroll och livsstilsförändring

Du har kanske testat en bantningskur eller livsstilsförändring som någon annan rekommenderat och tyckt om. När du inte får resultat tänker du att något är fel med dig när du inte lyckas. Felet ligger inte i dig utan i metoderna. Publicerad 22.5.2024

God medicinsk praxis - rekommendationerna för typ 2-diabetes har uppdaterats: vikthantering och livsstilsförändringar spelar en nyckelroll

Även en viktminskning på fem procent gör skillnad i behandlingen av typ 2-diabetes.Publicerad 13.5.2024

Diabetes finns med i alla relationer för den som lever med sjukdomen

I Diabeteshuset finns nu ett nytt avsnitt, Diabetes och relationer. Avsnittet belyser ämnet diabetes och relationer inom olika livsområden och riktar sig till personer som har diabetes och deras närståendePublicerad 10.5.2024

Simpukka arbetar för de ofrivilligt barnlösas ställning i Finland

I Finland drabbas var femte person i fertil ålder av ofrivillig barnlöshet. Simpukka erbjuder kamratstöd för personer som upplever ofrivillig barnlöshet oberoende av livssituation.Publicerad 10.5.2024

Hälsobyns hus och HälsobynPRO har flyttat till en ny publiceringsplattform

Hälsobyn och HälsobynPRO finns nu på den nya plattformen. De nya tekniska lösningarna kommer att möjliggöra en mer mångsidig vidareutveckling av tjänsterna i framtiden.Publicerad 30.4.2024

Den bästa vägen till viktkontroll kan gå via sömnen

Du äter hälsosamt och rör på dig mer än tidigare, men trots det går du inte ner i vikt. Det här kan bero på för lite sömn eller problem med stresshantering.Publicerad 16.4.2024