​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hälsobyns hus​ ​

Hälsobyn.fi innehåller 33 virtuella hus som byggts kring olika teman. Husen erbjuder kostnadsfri information och stöd. I husens tjänsteutbud ingår olika chattar, chatbots och symptomnavigatorer.

​24​ av de 33 husen har publicerats på svenska, inom kort översätts de återstående.​

Bekanta dig med husen i Hälsobyn​ >​​​​​

Bekanta dig med husen och deras innehåll​