Gå till sidans innehåll

Hjärtsjukdomar hos barn

Medfödda hjärtfel kan delas in i septumdefekter, aortastenos och komplexa fel. Tekniken för behandling av medfödda hjärtfel utvecklas ständigt. I Finland behandlas de allvarligaste hjärtfelen hos barn centraliserat på Nya barnsjukhuset i Helsingfors.