Gå till sidans innehåll

Astma och allergi

Typiska astmasymtom hos barn är långvarig hosta och andningssvårigheter samt ansträngningssymtom. Allergier kan orsakas av såväl pollen, mat som något läkemedel.