Gå till sidans innehåll

Självbegränsande epilepsi hos barn med centrotemporala spikar

Självbegränsande epilepsi hos barn kallades tidigare Rolandisk epilepsi.

Självbegränsande fokal epilepsi börjar i barndomen, vanligen i 5–10 års ålder.

Anfallen inträffar vanligtvis i sömnen. Symtom på ett typisk anfall är domningar och ryckningar på ena sidan av ansiktet, salivutsöndring och svårigheter att tala. I detta skede är medvetandet ofta normalt. Anfallet kan sprida sig till ryckningar i extremiteterna och utvecklas till ett anfall med medvetslöshet och kramper.

Förutom de typiska anfallen visar EEG-undersökningen centrotemporala spikar eller spikar i mellanområdet som är typiska för detta epilepsisyndrom, antingen som enskilda spikar eller som kluster. Spikarna ökar under sömnen. Magnetundersökningen av hjärnan är normal.

Behandlingen följer i allmänhet den rekommenderade behandlingen för fokal epilepsi, med oxkarbazepin, karbamazepin eller levetiracetam som primärt läkemedel. Vid behov kan även andra läkemedelsalternativ övervägas. Vissa barn har bara ett eller ett fåtal anfall som passar epilepsin och behöver kanske inte alls medicinering. Återkommande anfall reagerar vanligtvis bra på läkemedlen och känsligheten för anfall avtar i takt med att barnet växer. Före vuxen ålder kan medicineringen vanligtvis avslutas och anfallen återkommer inte. Endast cirka 1 procent får anfallssymtom efter 16 års ålder.

Epilepsisyndromet misstänks orsakas av genetisk känslighet, men enskilda gener är ännu inte kända och undersöks inte annat än i vetenskaplig forskningssyfte. Vissa barn med denna typ av epilepsi har särskilda svårigheter med att bearbeta information, som kan förekomma även om anfallssituationen är bra.

Självbegränsande epilepsi hos barn utgör cirka 8 procent av alla epilepsier hos barn och cirka 16 procent av fokala epilepsier hos barn.

Uppdaterad 3.11.2022