Gå till sidans innehåll

Intravenös kanyl

Innan diagnosen bekräftats och när barnet eller den unga ännu inte fått en tunnelerad central venkateter eller en tunnelerad central venport insatt används en kanyl som venaccess.

Venkanyler i olika storlekar.

Kanylen är ett kort och ihåligt plaströr som sätts in med hjälp av en nål i patientens blodkärl, vanligtvis i venen.

En kanylering är det enklaste sättet att öppna en venaccess för intravenös läkemedels- och vätskebehandling. Vanligtvis sätts kanylen i handryggen eller underarmen. Hos bebisar kan man också använda kärl i huvudet. I vissa bilddiagnostiska undersökningar, såsom vid datortomografi, behövs en kanyl för kontrastmedel, även om patienten skulle ha en tunnelerad central venkateter eller -port.

Kanylen kan på grund av infektionsriken lämnas kvar på samma ställe i högst några dygn. Kanylen får inte vätas och man ska vara försiktig så att den inte lossnar.

Uppdaterad 26.10.2022