Gå till sidans innehåll

Lekens betydelse under barnets cancerbehandling

Lek hör till barnets grundrättigheter och är en viktig del av barnets liv. Att stödja den åldersenliga tillväxten och utvecklingen är viktigt också under sjukhusvistelser.

Genom att leka lär sig barnet nya saker, om sig själv och omvärlden samt att uttrycka sina känslor. Genom leken kan barnet ta upp svåra frågor och känslor som oroar sinnet. Avsikten med lek är att stödja barnets normala tillväxt och utveckling.

Att hamna på sjukhus och att vara sjuk avskaffar inte barnets behov av att leka. Att leka på sjukhuset är förutom underhållande samtidigt också utvecklande, terapeutiskt samt rehabiliterande.

En allvarlig sjukdom påverkar barnets självkänsla. Känslor av underlägsenhet kan förhindras och lindras genom att erbjuda barnet upplevelser av att lyckas. Därför är bekanta lekar och sysslor viktiga för barnet.

Cancer är en sjukdom som är svår att förstå och som barnet har svårt för att gestalta. Man känner inte till orsakerna till sjukdomen och behandlingarna är tunga. Barnet kan också uttrycka ångestfyllda känslor och rädslor till exempel med hjälp av målningar, ritningar, sång eller lekar.

Cancerbehandlingarna kan också tillfälligt påverka barnets utseende, till exempel genom biverkningar såsom håravfall. Med hjälp av lekar kan man hjälpa barnet att anpassa sig till det ändrade utseendet.

Att leka hjälper barnet att förstå och acceptera sin sjukdom och dess behandling samt hemlängtan och separationen från föräldrarna och syskonen. På sjukhuset finns en barninstruktör och lärare inom småbarnspedagogik som stöder barnet och familjen i en åldersenlig tillväxt och utveckling med beaktande av sjukdomen.

Även efter en kortvarig sjukhusvistelse kan du upptäcka förändringar i barnets beteende. Barnet kan vara ilsket, sakna ditt sällskap mer och vara mer beroende av dig.

Att gå igenom upplevelserna på sjukhuset genom att diskutera och leka hjälper ditt barn. Olika slags rollspel, exempelvis sjukhuslek, kan fungera som ett bra hjälpmedel för att gå igenom och hantera upplevelserna.

Föräldrarnas medverkan i barnets lekar på sjukhuset kan också lindra föräldrarnas ångest.

Eventuella rädslor, skuldkänslor och svartsjuka hos syskonen kan också ofta lindras av att också de får delta i sjukhusets lekverksamhet.

Uppdaterad 26.10.2022