Gå till sidans innehåll

Urininsamlingsundersökningar under behandling av cancer hos barn och unga

Med urininsamlingsundersökningar följer man upp cancerbehandlingarnas effekt.

Urinen samlas in i en plastflaska som är avsedd för ändamålet och som du får med dig från sjukhuset. Urinsamlingsflaskan ska förvaras svalt (i kylskåp).

Insamlingen inleds vanligtvis på morgonen. Den första morgonurinen samlas ännu inte in men urineringstidpunkten antecknas på insamlingsflaskan. Resten av dygnsurinen samlas in. Insamlingen fortsätter fram till följande morgon då den avslutas så noggrant som möjligt 24 timmar efter att insamlingen inletts. Efter den sista urineringsgången antecknas klockslaget igen.

För undersökningen behöver man vanligtvis också aktuell information om barnets eller den ungas vikt och längd.

Om insamlingen görs hemma ska den så snart som möjligt efter att den avslutats lämnas in till sjukhusets laboratorium för undersökning.

Kreatininclearanceinsamling

Avsikten med en kreatininclearanceinsamling av urin är att utreda njurarnas funktionsförmåga som har betydelse vid planeringen av cytostatikabehandlingar.

Insamlingen görs under ett dygn, dvs. 24 timmar. Insamlingen omfattar inga matbegränsningar.

För beräkning av kreatininclearance tas också ett blodprov för att bedöma njurvärdet i blodet.

Katekolamininsamling

Insamlingen av katekolaminer i urinen görs i regel hos barn och unga med neuroblastom.

Avsikten med insamlingen är att söka ämnen som tumören utsöndrar i urinen.

Urininsamlingen görs under ett dygn, dvs. 24 timmar. Tre dygn innan urininsamlingen och under insamlingen får man inte inta föda som innehåller choklad, banan eller vanilj. Även te och kaffe är förbjudna.

Urinen samlas in i en plastflaska som är avsedd för ändamålet och i den här insamlingen behöver man också ett konserveringsmedel som du får med dig från sjukhuset med insamlingsflaskan. Anvisningar för insamlingen får du med dig från sjukhuset.

Uppdaterad 26.10.2022