Gå till sidans innehåll

Vaccinationer under cancerbehandlingarna

Det normala vaccinationsprogrammet avbryts under tiden cancerbehandlingarna pågår då behandlingen i sig själv försämrar vaccinationseffekten.

Vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare, till exempel MPR eller vattkoppor, får aldrig administreras under eller efter behandlingen utan tillstånd från läkaren.

Efter att barnets eller den ungas cancerbehandling avslutats tar det från några månader upp till ett år innan försvarsmekanismerna återgår till de normala. Då kan barnets vaccinationsprogram påbörjas på nytt enligt sjukhusets anvisningar.

Det är bra att alltid diskutera vaccinationsfrågor med den behandlande läkaren.

Uppdaterad 26.10.2022