Gå till sidans innehåll

Kontinuerlig glukosmätning hos barn och unga

Man lär sig först mäta blodsockret från fingertoppen, men glukosnivåerna övervakas nästan alltid redan under sjukhusvistelsen med hjälp av en subkutan glukossensor.

En kontinuerlig glukosmätning är grundstenen i den moderna behandlingen av diabetes. Mätningen genomförs med en sensor under huden. Sensorn mäter glukosnivån i vävnaden med några minuters mellanrum och skickar informationen till en läsare, insulinpump eller smarttelefon. Det är möjligt att ställa in larmgränser för glukossensorn för en för hög eller för låg glukosnivå.

Det finns två typer av glukossensorer: sensorer som ska skannas och kontinuerliga sensorer. För glukossensorer som skannas håller man en läsare eller smarttelefonen i närheten av sensorn för att få mätresultatet. En kontinuerlig glukossensor skickar automatiskt glukosdata till läsaren, smarttelefonen eller insulinpumpen.

Av mätresultaten bildas en sensoreringskurva, utifrån vilken man fattar behandlingsbeslut om insulindoserna och bedömer hur behandlingen lyckats.

Uppdaterad 12.10.2021