Gå till sidans innehåll

Symtom på matallergier

Om barnet har ordinerats en adrenalinspruta, injicera läkemedlet lugnt i en stor muskel under en svår allergisk reaktion

Plötsliga och allvarliga symtom (akut matallergi)

Symtom som kommer plötsligt kan vara nässelutslag på huden (på bilden), hudrodnad, svullna läppar och ögonlock, magont, illamående och kräkningar. Barnet kan också få andningssymtom, som nysningar, rosslingar, heshet, hosta eller vinande andning.

Symtomen och vad som har orsakat dem är vanligen lätta att identifiera. Symtomen uppkommer inom några minuter till ett par timmar efter att barnet ätit det som orsakar den allergiska reaktionen. Oftast orsakar mjölk, ägg, vete, någon nöt eller fisk allergi hos barn.

Symtomen kan vara lindriga eller allvarliga. Vid svåra symtom injiceras adrenalin i en muskel. Mot en lindrig allergisk reaktion hjälper det i vanliga fall med antihistamin.

Omedelbara allergisymtom är oftast IgE-förmedlade. Allergin kallas IgE-förmedlad om kroppens immunförsvar producerar antikroppar som heter immunoglobulin E (IgE) mot matproteinet som orsakar symtomen. IgE-förmedlad allergi kan undersökas med allergitest som hudpricktest och blodprov (Astma- och allergihuset).

Intramuskulär injektion av adrenalinspruta vid en allvarlig allergisk reaktion

Se anvisningar för att ge en adrenalinspruta vid allvarlig allergisk reaktion. Om barnet har ordinerats en adrenalinspruta ska du försiktigt injicera läkemedlet i en stor muskel, helst i främre sidan av låret. Lugna barnet!

Uppdaterad 15.8.2018