Gå till sidans innehåll

Övre extremiteterna

​​​​​I de övre extremiteterna kan besvär och symtom förekomma på grund av upprepad belastning samt frakturer. Medfödda missbildningar i de övre extremiteterna är sällsynta och behandlingen av dem kräver noggrann planering. Kirurgi syftar till att bevara eller förbättra funktionaliteten.