Gå till sidans innehåll

Vad avses med prematurbarn?

I Finland föds cirka 5–6 procent av alla barn som prematurer, dvs. före graviditetsvecka 37. Cirka 1 procent av alla barn föds som små prematurer, dvs. före graviditetsvecka 32.

Barn som är födda före graviditetsvecka 37 kallas prematurer. Tidigare definierades prematur som ett barn vars födelsevikt var under 2 500 gram. Vissa barn som väger under 2 500 gram föds ändå fullgångna, dvs. i graviditetsvecka 37 eller senare, men har låg födelsevikt i relation till antalet graviditetsveckor.

Om barnet föds före utgången av graviditetsvecka 22 används termen missfall. Om barnet föds under eller efter graviditetsvecka 22 används termen för tidig förlossning.

Vid födseln kan ett prematurbarn vara normalstort för graviditetslängden (AGA, appropriate for gestational age), litet för graviditetslängden (SGA, small for gestational age) eller ibland, i sällsynta fall, till och med stort för graviditetslängden (LGA, large for gestational age).

Ju mindre och sjukare barnet är vid födseln, desto troligare är det att barnets tillväxt är långsam under de första veckorna. Ett barn som är normalstort för graviditetslängden (AGA) kan alltså utveckla en tillväxtrubbning efter födseln. Det kallas för extrauterin tillväxtrubbning. Numera fäster man speciell uppmärksamhet vid näringen redan under intensivvården och förekomsten av extrauterina tillväxtrubbningar har minskat avsevärt under de senaste åren.

Prematurer kan delas in i underkategorier utifrån vilken graviditetsvecka de föds i

  • Ett lätt prematurt barn föds i graviditetsvecka 34+0–36+6

  • Ett måttligt prematurt barn föds i graviditetsvecka 28+0–33+6

  • Ett mycket prematurt barn föds före graviditetsvecka 28+0

Följande klassificering kan också användas för prematurer

  • Prematur: född före graviditetsvecka 37+0

  • Liten prematur: född ≤ graviditetsvecka 32+0 eller födelsevikt under 1 500 gram

  • Mycket liten prematur: födelsevikt under 1 000 gram.

Korrigerad ålder och kalenderålder

När man talar om åldern på ett prematurt barn använder man termerna kalenderålder och korrigerad ålder. Kalenderålder är åldern enligt dagen då det prematura barnets föddes. Korrigerad ålder är den ålder som beräknats enligt babyns beräknade datum.

Babyns utveckling och tillväxt följs upp under 1–2 år enligt den korrigerade åldern.

Om en baby till exempel föds två månader före beräknat datum, kommer babyn efter sex månader att vara sex månader gammal enligt kalenderåldern och fyra månader gammal enligt den korrigerade åldern. 1-årsbesöket på rådgivningen bör därför äga rum när barnet är ett år och två månader gammalt enligt kalenderåldern.

Uppdaterad 15.2.2023