Gå till sidans innehåll

Glädje och nytta av motion

Barn har ett medfött behov av att vara fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet betyder alla former av rörelse i barnets liv, t.ex. lek, inomhus- och utomhusaktiviteter, hushållsarbete, att vistas ute och handledda motionsstunder.

Barn är mycket olika när det gäller att röra på sig. Barnets temperament och tempo återspeglas i hur hen agerar. Ett barn springer fram och tillbaka och från plats till plats, hoppar och klättrar, hänger upp och ner, kryper och rullar runt på marken. Ett annat barn rör sig försiktigt och eftertänksamt och deltar i andras lekar genom att titta på. Varje barn med sina egna naturliga egenskaper är bra på att röra sig.

 • Rörelse ger barnet glädje och positiva upplevelser.

 • Att lära sig motoriska färdigheter förbättrar också inlärningen av andra nya saker.

 • Genom att röra sig tillsammans med andra barn lär sig barnen att interagera med andra. Trevlig samvaro skyddar barnet från utanförskap.

 • Fysisk aktivitet bidrar till den allmänna hälsan och välbefinnandet.

 • Ett rörligt barn är ofta också en rörlig vuxen.

 • Föregå med gott exempel när det gäller fysisk aktivitet: cykla eller gå korta sträckor till butiken, motionera regelbundet, använd trappor i stället för rulltrappor osv.

 • Intressera dig för ditt barns fysiska aktivitet och uppmuntra barnet att röra på sig och vistas utomhus varje dag. "Har du varit ute i dag?", "Frisk luft skulle göra oss gott nu, vi tar en promenad i skogen och lyssnar på fåglarnas sång.".

 • Beundra och beröm barnet när hen lär sig nya färdigheter. Redan att försöka är värt beröm.

 • Uppmuntra ditt barn att prova olika motionsformer, ensam eller tillsammans med föräldrarna.

 • Skaffa olika sportutrustning hem, till exempel olika bollar för olika spel.

 • Se till att barnet har rätt kläder och skor för att röra på sig. En fin utrustning motiverar barnet att vara fysiskt aktivt.

 • Gör om möjligt hemmet och gården till en plats där man fritt och säkert kan röra sig, springa, leka och stoja.

 • Ta också reda på platser i närheten av hemmet där barnet säkert kan spela, röra på sig och leka tillsammans med sina kompisar.

 • Barnet kommer av sig självt att stanna upp och ta en paus om belastningen blir för stor.

 • Mycket motion kan dock ibland utgöra en hälsorisk för barnet om motionen är för ensidig eller innebär långa perioder av kontinuerlig ansträngande motion.

 • Barnet behöver tillräckligt med tid för återhämtning och vila.

 • Barnet klarar lätt av kort, även hård intervallträning, men långa, ansträngande övningar bör undvikas.

Uppdaterad 10.2.2023