Gå till sidans innehåll

Förkylning

Förkylning är en sjukdom som är bekant för alla och den botas vanligen med behandling hemma. När barn är förkylda har de förutom snuva, hosta, täppt näsa och halsont ofta också feber.

Rhinovirus är en av de vanligaste orsakerna till förkylning. Rhinovirusinfektioner förekommer i synnerhet på våren och hösten. Inkubationstiden för en förkylning varierar enligt virus, vanligen är den 1–3 dygn. En förkylning kan leda till öroninflammation, bihåleinflammation eller till och med lunginflammation.

Rhinovirus

Rhinovirus är den vanligaste orsaken till förkylning. En stor del av de infektioner som rhinoviruset förorsakar är symtomfria eller ger mycket lindriga symtom. De förekommer i synnerhet på vårvintern och hösten.

Rhinovirus orsakar vanligen infektion i de övre luftvägarna med symtom som snuva, halsont och eventuellt lätt feber. Ibland leder en rhinovirusinfektion till mellanörsinflammation eller en bihåleinflammation. Rhinovirus kan också ge infektion i de nedre luftvägarna, t.ex. lunginflammation eller bronkiolit, dvs. inflammation i de små luftvägarna.

Inkubationstiden för förkylning varierar enligt virus, vanligen är den 1–3 dygn. En rhinovirusinfektion smittar lätt via händerna. Men också droppsmitta via sekret från luftvägarna är möjlig. Det finns ingen medicinering mot rhinovirusinfektion, utan behandling ges enligt symtomen. Symtomen vid en rhinovirusinfektion hos barn håller i genomsnitt i sig i 1–2 veckor.

Öroninflammation – otit

En plötslig inflammation i mellanörat är en typisk sjukdom hos små barn. Den kommer ofta som en följdsjukdom till en förkylning. Det finns en kanal, örontrumpeten, mellan näsan och mellanörat som reglerar trycket i mellanörat. Hos små barn är örontrumpeten kortare och trängre än hos större barn, vilket gör att bakterier som orsakar öroninflammation lättare kommer ut i öronen.

En öroninflammation orsakas ofta av en bakterie och kan kräva antibiotikabehandling. Om du misstänker att barnet har öroninflammation, ska ni uppsöka läkare som undersöker öronen med öronlampa. Barnen får ofta ont i öronen på natten, men ni behöver inte ge er av till läkare genast, utan besöket kan vänta till morgonen. En liten försening av behandlingsstarten utgör ingen risk för örat. Du kan ge smärtstillande läkemedel eller bedövande örondroppar åt barnet.

Bihåleinflammation – sinuit

Bihåleinflammation kan förekomma hos små barn, men vanligast är bihåleinflammation hos barn i skolåldern. Pannhålorna utvecklas från och med sex års ålder. Inflammation i bihålorna är vanligt vid en virusinfektion i luftvägarna och kräver då ingen speciell behandling, utan går över av sig själv.

Det kallas egentlig bihåleinflammation (sinuit) när infektionen orsakas av bakterier och det samlas var i hålorna. Sinuit orsakas av samma bakterier som också orsakar öroninflammation, alltså pneumokock, hemofilus eller moraxella. Infektionen utvecklas oftast som följdsjukdom till en förkylning, ibland också till följd av allergisk snuva.

Symtomen på bihåleinflammation är långvarig förkylning och hosta, tjock och seg snuva, huvudvärk, en tryckande känsla under kindknotorna, feber och dålig andedräkt.

 • Snuva

 • Halsont

 • Feber

 • Hosta

Du kan ge barnet febernedsättande läkemedel. En täppt näsa kan lindras med näsdroppar och spray som köps på apoteket. Hostmedicin har ingen effekt hos barn. Ge barnet tillräckligt vätska.

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet har andningssvårigheter.

 • Om babyn har svårt att äta.

 • En liten baby andas snabbt och ytligt.

 • Ett barn under 3 månader har feber.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Hostan fortsätter i över 2 veckor.

 • Hög feber håller i sig över 3 dagar.

 • Du misstänker att barnet har öroninflammation.

 • Du misstänker att barnet har bihåleinflammation.

Barnet kan gå till dagvården igen när hen orkar leka och delta i vårdplatsens aktiviteter utan att behöva extra tillsyn.

Uppdaterad 15.8.2018