Gå till sidans innehåll

Sammanväxta fingrar, syndaktyli

Syndaktyli, dvs. sammanväxta fingrar, är en av de vanligaste medfödda avvikelserna i handen. Förekomsten är ungefär 1/2 000–3 000 nyfödda barn.​

Röntgenbilden visar en sammanväxt, där fingrarnas ben är separerade.

Svårighetsgraden av sammanväxten kan variera mycket. I de flesta fall är fingrarna sammanlänkade genom ett enda hudveck, som kan vara partiellt eller fullständigt (fingrarna är sammanlänkade i hela sin längd). I svårare fall sitter fingrarna också fast i varandra genom andra strukturer än huden. I detta fall är ofta också fingrarnas ben avvikande. Sammanväxta fingrar förekommer som ett isolerat fynd, men i vissa fall kan det också orsakas av ett syndrom. Arvsanlagen påverkar prevalensen.

Symtom och fynd

Syndaktyli kan konstateras direkt efter födseln på basis av hur händerna ser ut.

Diagnos

Syndaktyli kan diagnostiseras utan bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenbilder tas från fall till fall för att ytterligare utreda en eventuell benavvikelse.

Behandling och egenvård

Målet med behandlingen är att få handen att fungera. I de flesta fall behandlas syndaktyli genom kirurgi. Tidpunkten för den kirurgiska behandlingen beror på det enskilda fallet, men ofta utförs operationen senast i barnets lekålder. Efter ingreppet bandageras barnets hand för att skydda såren och tillfälligt minska belastningen av handen. Användningen av handen efter ingreppet följs upp med kontrollbesök.

Uppdaterad 1.2.2023