Gå till sidans innehåll

Juvenil myoklonisk epilepsi och absensepilepsi

Juvenil myoklonisk epilepsi och juvenil absensepilepsi börjar i tonåren.

Vid juvenil myoklonisk epilepsi kan anfallstyperna vara plötsliga muskelryckningar (myokloniska), anfall med medvetslöshet och kramper och absensanfall. Anfallen inträffar vanligtvis på morgonen. Sömnbrist, starkt flimrande ljus och baksmälla ökar risken för anfall.

Hjärnstrukturen konstateras med hjälp av undersökningar vara normal.

Juvenil myoklonisk epilepsi reagerar väl på medicinering, men man måste fortsätta använda läkemedlet i vuxen ålder.

De typer av anfall som förekommer vid juvenil absensepilepsi är absensanfall och anfall med medvetslöshet och kramper. Sömnbrist och snabb djupandning ökar risken för anfall.

Hjärnstrukturen konstateras med hjälp av undersökningar vara normal.

Juvenil absensepilepsi reagerar väl på medicinering, men man måste fortsätta använda läkemedlet i vuxen ålder.

Det är inte alltid lätt att skilja mellan juvenil absensepilepsi och absensepilepsi hos barn, eftersom dessa epilepsier tillhör samma grupp av epilepsier.

Uppdaterad 3.11.2022