Gå till sidans innehåll

Vaccinationer

​Det är viktigt att hjärtbarn får alla vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet i tid.

I samband med öppen hjärtkirurgi och hjärtkateterisering rekommenderas det att vaccinationer ges senast fem dagar före ingreppet. Endast rotavirusvaccinet som ges åt spädbarn oralt bör inte ges under två veckor före ingreppet.

Vaccinationsprogrammet fortsätts först 1 månad efter öppen hjärtkirurgi. Efter kateterisering behövs ingen väntetid.

Det rekommenderas att hjärtbarn och deras familjer vaccineras mot influensa varje säsong.

Vid allvarliga hjärtfel ges spädbarn så kallad RSV-profylax som injektion så länge symtomen varar.

Vaccination mot vattkoppor rekommenderas för alla barn över ett år som ska genomgå hjärtkirurgi eller hjärtkateterisering i framtiden, så att ingreppet inte skjuts upp på grund av att barnet har utsatts för vattkoppor, på till exempel daghemmet.

Uppdaterad 3.2.2023