Gå till sidans innehåll

Sjukhusbesök under behandling av cancer hos barn och unga

Behandling av cancer hos barn och unga består av intensiva vårdperioder samt perioder med besök på sjukhuset på grund av olika undersökningar, ingrepp och mottagningsbesök.

Efter cancerdiagnosen påbörjas behandlingen omedelbart på sjukhuset. Ofta behövs avdelningsvård till och med under flera månader i initialskedet. Behandlingsprogrammen består av sjukhusperioder samt hemmaperioder. Efter initialskedet fortsätter behandlingen hemma enligt planen i behandlingsprogrammet.

I hemmaperioden ingår sjukhusbesök som inte kräver övernattning. Sådana besök är bland annat blodprovstagning, sköljning av katetern, läkemedelsinfusioner och blodtransfusioner samt olika undersökningar.

Vårdperioderna och sjukhusbesöken planeras på förhand och en mottagningstid ingår alltid i dem.

Vårdperioder

Vårdperioderna på avdelningen (cytostatikabehandling) är alltid på förhand planerade tidsperioder. Behandlingen genomförs på den egna bekanta avdelningen. Patienterna som kommer till avdelningen anmäler sig hos avdelningssekreteraren eller vid anmälningsdisken.

Sjukskötarmottagning

I besöken på sjukskötarmottagningen ingår blodprov, sköljning av katetern eller porten, administrering av tillväxtfaktor och läkemedelsbehandling.

En läkarmottagning ingår inte i varje besök utan du träffar sjukskötaren med vilken du kan diskutera frågor som gäller barnet.

Läkarmottagning

Läkarmottagningsbesöken planeras på förhand och en mottagningstid bokas alltid för dem. Till läkarmottagningen kommer du för att höra svar på undersökningar, diskutera inledandet av en ny behandlingsfas, ändringar i behandlingen osv.

På mottagningen undersöker läkaren barnet och du kan diskutera frågor du funderar över med läkaren.

Dagsjukhus

I dagsjukhusbesöken ingår bland annat olika läkemedelsinfusioner, tand- och öroningrepp, MRI- och DT-undersökningar som kräver narkos, vissa cytostatikainfusioner, tankning av röda blodkroppar och olika undersökningar av ämnesomsättningen samt årskontroller för transplantationspatienter.

Till dagsjukhuset kommer du alltid med en tidsbokning och under dagen träffar du vanligtvis flera medlemmar i vårdteamet. I varje dagsjukhusbesök ingår dock inte en läkarmottagning, men du kan diskutera frågor som gäller barnet med sjukskötaren.

Hemsjukvård

Barnens hemsjukhus är specialiserad sjukvård under en läkares ledning som sker hemma hos barnet eller den unga. Verksamhetens omfattning varierar mellan sjukhusen.

Verksamheten grundar sig på frivillighet. Hemsjukhusvården förutsätter att föräldern eller någon annan myndig vuxen person som är bekant för barnet är hemma. Föräldrarna ansvarar för barnets dagliga vård och omsorg även under hemsjukhusvården.

Sjukskötaren besöker barnet hemma för att utföra vissa vårdåtgärder och konsulterar läkaren vid behov.

Uppdaterad 26.10.2022