Gå till sidans innehåll

Smärta hos nyfödda

Särskilt nyfödda barn i intensivvården genomgår åtgärder och undersökningar som kan orsaka smärta. Det är viktigt att observera och bedöma smärta hos nyfödda barn för att säkerställa tillräcklig smärtlindring under behandlingen.

Även en mycket liten prematur har förutsättningar för att känna smärta. Smärta hos spädbarn bör behandlas och man bör handla på ett sätt som orsakar så lite smärta som möjligt för barnet. Miljön hålls lugn genom att undvika höga ljud och starkt ljus, och om möjligt koncentreras behandlingarna till en enda session.

De vanligaste smärtsamma ingreppen för nyfödda barn är blodprovstagning från hälen som ett hudstick, sugning av luftvägar, avlägsnande av tejp samt insättning av näsmagslang och blodkärlskanyler. Smärta kan också orsakas av en sjukdom hos barnet, t.ex. infektioner samt respiratorvård eller kirurgiska ingrepp.

Uppdaterad 2.2.2023