Gå till sidans innehåll

Information om godartade blodsjukdomar hos barn

Godartade blodsjukdomar hos barn är mycket vanligare än elakartade.

Symtom, sjukdomar eller sjukdomsgrupper som hör till godartade blodsjukdomar är bl.a. anemi, avvikelser i olika grupper av vita blodkroppar och problem förknippade med blodplättar, dvs. trombocyter. Sjukdomar som är förknippade med benmärgssvikt hör också till denna grupp. Vissa av sjukdomarna kan kräva lång, till och med livslång, uppföljning inom den specialiserade sjukvården, medan andra diagnostiseras och behandlas helt och hållet inom primärvården.

Uppdaterad 9.3.2023