Gå till sidans innehåll

Sjukdomar i urinvägar och njurar hos nyfödda

En anatomisk avvikelse i njurarna och urinvägarna hos ett nyfött barn kan vara symtomfri eller kräva intensivvård. Njurarnas anatomi och funktion undersöks bl.a. med ultraljudsundersökning, laboratorieprover och uppföljning av urinproduktionen.

Anatomiska sjukdomar i njurar och urinvägar

Medfödda anatomisk avvikelser hos en nyfödd kan vara helt symtomfria eller orsaka symtom som kräver intensivvård. Om den anatomiska avvikelsen är känd före födseln planeras nödvändig behandling och nödvändiga undersökningar i förväg och familjen får rådgivning under graviditeten.

Om den anatomiska avvikelsen avsevärt försämrar njurfunktionen under fosterstadiet minskar mängden fostervatten och lungutvecklingen blir bristfällig (lunghypoplasi). I sådana situationer avgör lungornas funktionsförmåga det nyfödda barnets tillstånd i de tidiga skedena. Om lungsituationen utvecklas positivt och barnets lungor börjar återhämta sig, är det njurarnas tillstånd som avgör den långsiktiga prognosen.

Njursvikt i samband med andra tillstånd

Negativa cirkulationsförhållanden under fosterstadiet (bl.a. blödning till ett tvillingfoster) eller vid födseln (asfyxi, sepsis) kan vara förknippade med bristande blodcirkulation i njurarna, vilket vanligen leder till övergående njursvikt. I de tidiga stadierna är urinutsöndringen vanligtvis liten eller obefintlig. Blodproverna visar fynd som är förenliga med njursvikt.

Behandlingen beror på symtomen: vätskebehandling, näringsterapi och läkemedelsbehandling optimeras beroende på njurarnas tillstånd. Njurfunktionen följs upp med hjälp av ultraljudsundersökningar, uppföljning av urinutsöndringen samt blod- och urinprover. Barnet har vanligtvis en urinkateter i de tidiga stadierna.

Uppdaterad 2.2.2023